Anna Yaghobová -Anička

plave s dětmi od 2 do 5 let na Pražačce

Vzdělání: absolvent MFF UK, učitelský obor matematika-informatika
Osvědčení a kvalifikace: trenér plavání
Zájmy a koníčky: jóga, plavání, knihy