Hodina pilates

Zveme vás na hodiny pilates, která proběhají v pondělí  od 17 hodin.

Více informací na facebookové události hodiny zde.