proč plavat

vliv plavání
na rozvoj dítěte

 

jací jsme

proč plavat
právě s námi

co a jak

je dobré vědět
před první lekcí

logo

JACÍ JSME

DK Vodníček funguje od roku 2001, od té doby se s námi naučily plavat stovky dětí,
i přesto si stále zachováváme rodinnou atmosféru. Plavali jsme na různých bazénech po celé Praze.
Nyní nás najdete v Hloubětíně a na Pražačce. Skupiny jsou otevřeny pro menší počet dětí,
abychom zachovali individuální přístup. Naší specialitou jsou kurzy, kde plavou děti již
od 3 let samostatně bez přítomnosti rodičů ve vodě, což vede k rychlejšímu
osamostatnění dítěte a rozvoji plaveckých dovedností.

V roce 2010 jsme pro tábory založili občanské sdružení DK Vodníček, o.s.
  s vlastním transparentím účtem a tím jsme se finančně oddělili od plavání.
Tábory pořádáme pro děti od 5 let

PROČ PLAVAT S MIMINKEM

 

Kojenecké plavání rozvíjí pohybové dovednosti dítěte, urychluje jeho psychomotorický rozvoj a posiluje pohybový aparát. Dítě je při plavání v těsném kontaktu s rodičem a tím se zlepšuje jejich vzájemný vztah. Pobyt ve vodě navíc přispívá k otužování a dítě je pak méně nemocné.

 

dovolena1

CO A JAK U NÁS

Co si vzít na lekci s sebou:

 • dětské plavky s pevnými gumičkami nebo plavecké pleny
 • plavky pro sebe
 • ručníky a mýdla
 • svačinku po plavání
 • dobrou náladu

Průchod bazénem :

HLOUBĚTÍN:                                                                    KBELY, PRAŽAČKA:

nahlásím se u stolečku, kde                                     na vrátnici si vezmu čip, na velký bazén
mohu nechat kočárek pod dozorem                     nebo klíček na malý bazének, zde
získám vstupní kartu                                                mohu nechat kočárek, doporučujeme zámek

v šatně svléknu dítě a sebe (nebo se jen převléknu)
do tašky si dám jen nejnutnější věci k mytí
ve sprše omyji sebe (jdu-li plavat) i dítě mýdlem bez plavek!!
obléknu plavky sobě i dítěti
jdu na bazén na lekci
plavu a plavu a je konec lekce
jdu do sprchy
v šatně se obléknu a odejdu z ní
krmím dítě i sebe v vstupní hale                                    krmím dítě i sebe v přilehlé herničce
po aklimatizaci odcházím domů
těším se na další lekci

Domácí úkol pro nové maminky:

Zopakujte si, prosím, písničky a básničky, které zpíváme a říkáme na lekcích,
pomůžete tak našim instruktorkám i vašim dětem.

Řád klubu

 • Do prostor bazénu je vstup povolen pouze v plavkách!!!
 • Osoby pouze doprovázející musí být také převlečené, alespoň ve sportovním oblečení.
 • PROSTORY KOLEM BAZÉNU JSOU MOKRÉ, KLUZKÉ A NEBEZPEČNÉ!!! RODIČE MUSÍ MÍT ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI HLÍDÁNÍ SVÝCH DĚTÍ, ZA KTERÉ NESOU PLNOU ZODPOVĚDNOST.
 • JE NUTNÉ SVÉ DĚTI NEUSTÁLE HLÍDAT, POZOROVAT A NENECHÁVAT BEZ DOZORU !!!
 • PŘEDEVŠÍM VE SPRCHÁCH A NA BAZÉNU JE ZVÝŠENÉ RIZIKO UKLOUZNUTÍ !!!!!
 • filmování, natáčení i focení je povoleno pouze pro soukromé účely
 •  v prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhání a skotačení dětí, rodiče se za děti odpovídají sami
 •  na bazén stačí přijít cca 5 minut před zahájením vaší lekce. Dřívějším příchodem je zbytečně rušena předcházející hodina. V žádném případě nesmíte chodit do vody dříve, než s instruktorkou a po lekci se zde déle zdržovat.
 • po lekci je třeba opustit do 20 minut šatnu, není možné se zde zdržovat.
 • z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme, abyste s sebou vždy nosili zámek s lankem na uzamčení kočárků ve volných prostorách bazénu
 •  vstup do prostoru bazénu je pouze v gumové obuvi k tomu určené
 •  v žádném případě není možné, aby Vám instruktorka dítě během lekce hlídala nebo s ním plavala
 •  pokud přijde i sourozenec, není možné, aby lekce rušil (pláčem, pobíháním a pod.), instruktorka má právo vás z lekce vykázat
 •  nenechávejte nikdy dítě bez dozoru
 •  při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla
 • v prostorách plaveckého areálu je zákaz kouření
 •  pokud bude zapotřebí má DK Vodníček právo po konzultaci s rodiči na přesuny v jednotlivých skupinách
 •  zakoupením kurzu a převzetím dokladu o zaplacení stvrzujete, že jste seznámeni s provozním řádem, souhlasíte s nimi a budete se jimi řídit
 •  před vstupem do bazénu je každý účastník (dospělí i dítě) povinen použít toaletu a je povinen se umýt mýdlem bez plavek!!!! U alergických dětí postačí opláchnutí zadečku
 •  před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit
 •  v případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo, dítěti je třeba znovu opláchnout zadeček
 •  čůrání do odtokového kanálku je přísně zakázáno !!!
 • do prostor sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla, jídlo a děti zde krmit.
 •  jestliže se dítě v prostoru sprch či bazénu pokaká hlaste to ihned instruktorce, která rozhodne o dalším řešení vzniklé situace
 •  každého návštěvníka, který jde s Vámi na bazén, jste povinni upozornit na nutnost omytí nohou před vstupem na bazén, ponožky ani domácí obuv není z hygienických důvodů možná
 •  rodiče zodpovídají za to, že jsou sami zdrávi a ani jejich dítě netrpí v průběhu lekce žádnou infekční chorobou
 •  je striktní zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu a drog
 •  doporučujeme nutnost dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodem z budovy, v případě zanedbání se výrazně zvyšuje riziko onemocnění